Jan Riethorst
Terug naar de PEK Website
Achtergrond werk

De schilderijen van Jan Riethorst zijn kleurrijk en expressief en laten je merken dat ze met overtuiging geschilderd zijn. Een overtuiging die je kan omschrijven als 'schilderen om het schilderen' waarbij de kunstenaar ,zoals hij zelf zegt, zich uitgedaagd voelt door het materiaal om zijn gevoelens tot uitdrukking te brengen en de problemen die dit met zich meebrengt schilderkunstig op te lossen.
Het maken van een schilderij is voor hem zo ook het verwerken van ervaringen uit het verleden.
Een bewustwordingsproces dat hij graag wil delen met anderen.
Figuratieve uitgangspunten voor zijn werk zijn meestal de natuur en de menselijke gestalte. Deze worden vaak zo geabstraheerd dat er uiteindelijk nauwelijks nog sprake is van een herkenbare voorstelling en er schilderijen ontstaan zijn waarbij de toeschouwer zich open moet stellen voor de bedoelingen van de schilder.
Schilderijen vol spanning tussen vorm en kleur, tussen organisch en geometrisch
en tussen verschillende werkelijkheden (manieren van kijken) die volgens de kunstenaar tegelijkertijd kunnen bestaan.