Maarten Hindriks
Terug naar de PEK Website
Achtergrond werk

ik ben architect/beeldend kunstenaar. de wereld van de architectuur is een analoge wereld; een wereld van betekenissen, in expressie gebracht door ruimte en licht. mijn architectuur doet een poging om gebruikers aan te spreken op zoveel mogelijk zintuigen. vrij naar Descartes ("ik denk, dus ik besta") zeg ik: "ik neem waar, dus ik besta". zo kan architectuur je aanspreken op je  "vreugde-energie". het verdere onderzoek naar het proces van betekenisverlening is centraal komen te staan in mijn vrije werk.