Eveline Kieskamp
Terug naar de PEK Website
Achtergrond werk

Mijn werk bestaat voornamelijk uit ruimtelijke objecten en schilderijen. De meeste werken ontstaan in mijn atelier. Daarnaast maak ik werk voor in de openbare ruimte, vaak in opdracht.

Mijn werk kenmerkt zich door het gebruik van herkenbare, figuratieve elementen die door hun vervorming of plaatsing in de ruimte zorgen voor een vervreemding. Zowel meubels, stillevens als mensfiguren komen vaak terug. Ze krijgen een verhalend karakter mee waardoor de betekenis verandert en een menselijke emotie of eigenschap meekrijgt. 

Ideeën voor mijn werk haal ik uit bestaande teksten, literatuur en foto’s. Al studerend verworden de ideeën schetsen en de schetsen objecten. Pas tijdens de uitvoering krijgt het object de definitieve vorm. Deze manier van werken past bij mijn thematiek. Al werkend tast ik de grenzen van de werkelijkheid en de verbeelding af om ze zo nodig te verleggen, maar ook steeds alert te blijven op de zeggingskracht van het beeld. 

Mijn inspiratiebronnen zijn onder andere de kunstgeschiedenis, de architectuur en de Bijbel. Daarbij speelt voor mij het geloof in God een grote rol. 
Thema’s als vluchtigheid en kwetsbaarheid komen vaak terug. 
Bezig zijn met deze thema's bepaalt mij bij de ongrijpbaarheid van het bestaan. Het laat mij nadenken over de ingrepen die wij doen om grip te houden op het leven. Tijdens het werkproces probeer ik zo veel mogelijk toevalligheden te gebruiken en het beeld te laten ontstaan. Pas dan ontstaat er een emotionele betekenis die een relatie aangaat met de kijker die er zo een eigen betekenis aan kan meegeven.