Eveline Kieskamp
Terug naar de PEK Website
Home
Vanitas met vis en citroenen

Mijn werk bestaat voornamelijk uit ruimtelijke objecten. De meeste werken ontstaan in mijn atelier. Daarnaast maak ik werk voor in de openbare ruimte en ben ik werkzaam als docent beeldend. Zo wil ik kunst graag dicht bij kinderen en tieners brengen in workshops en lessen.

Kenmerkend voor mijn beelden is het gebruik van herkenbare, figuratieve elementen Door toevoegingen of vervorming haal ik de figuratieve vormen uit hun context zodat de betekenis veranderd. Ik werk veel met textiel en keramiek maar maak daarbij gebruik van allerlei andere materialen om tot een sterk beeld te komen.

Ideeën voor mijn werk haal ik uit alles om me heen. Dat kunnen foto’s zijn, maar ook literatuur,artikelen uit de krant of tijdschriften. De ideeën worden schetsen en de schetsen objecten. Pas tijdens de uitvoering krijgt het object de definitieve vorm. Deze manier van werken past bij mij en ook bij mijn thematiek. Zo ontstaat er een spanning tussen grip hebben op het werk en het werk laten ontstaan en gebruik maken van de toevalligheden die je tegenkomt. Zo tast ik de grenzen van de werkelijkheid en de verbeelding af om ze als het nodig is te verleggen, maar steeds de zeggingskracht van het beeld in de gaten te houden.

Mijn inspiratie haal ik met name uit de kunstgeschiedenis, de architectuur en de Bijbel. Daarbij speelt voor mij het geloof in God een grote rol.
Thema’s als vluchtigheid en vergankelijkheid komen vaak terug. Elk beeld is een symbool van de tijd die verglijd en die ons als mens vergankelijk maakt zonder dat we daar grip op hebben. Een soort hedendaags 'Memento mori'. 
Tegelijk probeer ik ook schoonheid te laten zien en verwondering op te roepen. Ik hoop dat deze tegenstelling tussen vergankelijkheid en schoonheid, de kijker uitdaagt om zelf betekenis aan de beelden te geven.

What If?
Commedia dell'arte, Il Dottore
Commesia dell' arte
hide and seek
actus tragicus VIII
actus tragicus VII