Maarten Hindriks
Terug naar de PEK Website
Nieuws Expo alle kunstenaars
Nieuws Exposities

vooraankondiging

14 juli 2017

INSPIRATIE JAPAN is de werktitel van een tentoonstelling, die in het najaar zal worden gehouden in de galerie van Cultura.

Wat bleek: enkele jaren geleden zijn, onafhankelijk van elkaar, Salman Ezzammoury en maartenHINDRIKS gelijktijdig in Japan  geweest. Bij thuiskomst kwamen zij daar achter. Het leidde tot het initiatief om de ervaringen en inspiraties te tonen in een expositie. Nadere informatie volgt.