Trijn Romein
Terug naar de PEK Website
Home

Het juiste evenwicht dat balanceert tussen intimiteit en afstand. Streng en nauwkeurig is Trijn Romein in haar tekeningen daarnaar op zoek. De situaties die zij tekent zijn momentopnamen en dragen een verhalend element in zich, zonder illustratief te zijn.