Saskia Klok
Terug naar de PEK Website
Home
Bagger-raar 1,40 m x 1,40 m

Beeldbepalend

Een belangrijk thema voor Saskia Klok is de vaak complexe relatie die de mens met de natuur onderhoudt. Feilloos ziet zij hoe de mens niet alleen afhankelijk is van deze natuur, er deel van uitmaakt en tegelijkertijd er een strijd mee lijkt te voeren. In dichtbevolkt Nederland ziet Saskia hier duidelijk de sporen van, zelfs in gebieden die wij als ‘natuur’ ervaren.

 

  

The Birds 1m x 1m
De wereld draait door 1,50 x 0,75 m
Geknot 1m x1m
De Eendenvijver
Insektenhotel
Prothek