Bestuur

Het bestuur van PEK bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, aangevuld met PEK kunstenaars als algemene leden. Elk bestuurslid heeft een eigen rol en portefeuille binnen het bestuur.

 

Taakverdeling binnen het bestuur:

 

Saskia Klok
Rol: Voorzitter

vacant
Rol: Secretaris
Portefeulle: Secretariaat

Arjan Keene
Rol: Penningmeester
Portefeuille: Financiën / Website

Annet Muller
Rol: PEK kunstenaar / algemeen lid

 

Bestuursleden worden met goedkeuring van de PEK-leden gekozen in een ALV voor een periode van vier jaar. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen. De bestuurders worden door de ALV uit de leden gekozen. De secretaris en penningmeester kunnen door de ALV worden benoemd buiten de leden.