Informatie over PEK

PEK is een actief platform bestaande uit professionele kunstenaars uit de gemeente Ede. Als vereniging proberen wij kunst en cultuur binnen de gemeente te promoten. PEK wil dit doel bereiken door onder andere contacten te onderhouden met gemeente, opdrachtgevers, kunstinstellingen en kunstenaars.

Ook worden initiatieven genomen om kunst te promoten en de onderlinge samenwerking te vergroten. De doelstelling van PEK krijgt dus vorm naar binnen en naar buiten.

Het kernelement van PEK is kwaliteit.  Dit betreft zowel kwaliteitsbewaking als kwaliteitsbevordering. Een ballotagecommissie werft en beoordeelt de toelating van nieuwe leden.

Missie

PEK wil de passie voor de (beeldende) kunst overbrengen op een groot en breed publiek.

Visie

PEK wil mensen meer bewust maken van het ruime aanbod van (beeldende) kunst binnen de gemeente Ede.

Doelstellingen en middelen van PEK zijn onder andere:

- Kunstenaars de mogelijkheid geven om hun werk te delen met de buitenwereld door middel van exposities.

- Kwaliteitsverbetering van de kunstenaars door middel van het bijwonen van workshops / lezingen.

- Mensen op de hoogte houden over de activiteiten van PEK en (beeldende) kunst in de gemeente Ede door middel van een professionele website en social media zoals facebook.

- Wederzijdse stimulering van kunstenaars door middel van bijeenkomsten en impulsen van buiten.

- 2 PEK-leden exposities per jaar en 60% van de PEK-leden neemt deel aan andere exposities.

- 2 lezingen / workshops per jaar met als doel kwaliteitsverbetering van de PEK-leden (en PEK-vrienden)